Letná škola kyberkriminality 12.9.-16.9.2016
Danišovce

Organizátori


Sponzori


Program


Pondelok
(12.09.2016)

 • do 12:00 - príchod
  Spišská Nová Ves - Danišovce 10:00 - 10:10 (autobus)
  Spišská Nová Ves (pred železničnou stanicou) - Danišovce 11:20 - 11:30 (auto)

 • 12:30-13:00 - obed

 • 13:00-13:15 - zahájenie letnej školy

 • 13:15-15:15 - Úvod do kyberkriminality (doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)

 • 15:30-18:30 - Forenzná analýza a znalecká činnosti (Ing. Dalibor CHOMA, T-Systems Slovakia s.r.o.)

 • 18:30-19:00 - večera

 • po 19:00 - voľný program


Utorok
(13.09.2016)

 • 7:45-8:30 - raňajky

 • 8:45-10:15 - Základy forenznej analýzy II. (prednáška), (Mgr. Ladislav Bačo, CSIRT.SK)

 • 10:15-12:30 - Analýza kompromitovaného servera (workshop), (Mgr. Ladislav Bačo, CSIRT.SK)

 • 12:30-13:00 - obed

 • 13:15-14:15 - Analýza kompromitovaného servera II. (workshop), (Mgr. Ladislav Bačo, CSIRT.SK)

 • 14:30-15:45 - Data retention (JUDr. Ľubomír Lukič, EISI, o.z.)

 • 16:00-18:30 - Základné formy kyberkriminality (JUDr. Ľubomír Lukič, EISI, o.z.)

 • 18:30-19:00 - Večera

 • po 19:00 - voľný program


Streda
(14.09.2016)

 • 7:45-8:30 - raňajky

 • 8:30-10:15 - Základy analýzy škodlivého kódu (prednáška) (Mgr. Ladislav Bačo, CSIRT.SK)

 • 10:15-12:30 - Analýza vzoriek škodlivého kódu (workshop) (Mgr. Ladislav Bačo, CSIRT.SK)

 • 12:30-13:00 - obed

 • 13:20-19:00 - výlet

  dobrovoľný výlet na Tomášovský výhľad, krátka návšteva Sp. Novej Vsi
  Doprava na výlet:
  tam:
  Danišovce – Spišská Nová Ves 13:20-13:35 (autobus)
  Spišská Nová Ves – Spišské Tomášovce 13:56 – 14:02 (vlak)
  späť:
  Čingov – Spišská Nová Ves 16:35-16:45 (autobus)
  zmrzlina v centre Špišskej Novej Vsi
  Spišská Nová Ves – Danišovce 18:35 – 18:45 (autobus)

 • 19:00-19:30 - Večera

 • po 19:30 - voľný program


Štvrtok
(15.09.2016)

 • 7:45-8:30 - raňajky

 • 8:45-10:45 - Awareness (Mgr. Ladislav Bačo, CSIRT.SK)

 • 10:45-12:30 - Ukážka útoku na server (Mgr. Ladislav Bačo, CSIRT.SK a Bc. Terézia Mezešová, Siemens Healthcare)

 • 12:30-13:00 - obed

 • 13:30-15:30- Tabletop cvičenie A (hacktivisti vo vládnej sieti), (Bc. Terézia Mezešová, Siemens Healthcare a RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., PF UPJŠ v KE )

 • 16:00-18:00 - Tabletop cvičenie B (malvér v nemocničných zariadeniach) (Bc. Terézia Mezešová, Siemens Healthcare a RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., PF UPJŠ v KE )

 • od 18:30 - grilovačka, ohník, voľný program


Piatok
(16.09.2016)

 • 7:45-8:30 - raňajky

 • 8:30-10:00 - IP adresa z technického a právneho pohľadu (RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., PF UPJŠ v KE )

 • 10:00-12:30 - Analýza sieťového toku (RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD., PF UPJŠ v KE )

 • 12:30-13:00 - obed

 • po 13:00 - odchod domov

Miesto konania


Učebňovo-výcvikové zariadenie Danišovce

Kontakt


RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. pavol.sokol@upjs.sk

JUDr. Regina Hučková, PhD. regina.huckova@upjs.sk