• Program podujatia

  • Pondelok

   do 12:00príchod do Danišoviec
   Vlak - Košice – Spišská Nová Ves (08:07 – 09:03)
   Autobus - Spišská Nová Ves – Danišovce (10:00 – 10:10)
   12:30-13:00 obed
   13:00-14:00 zahájenie letnej školy, zoznámenie, rozdelenie do tímov, základné pravidlá
   14:00-16:00 Elektronizácia súdneho konania (prednáška, JUDr. Martin Friedrich, advokát)
   16:00-16:15 prestávka
   16:15-18:15 Úvod do digitálnej forenznej analýzy, zaisťovanie digitálnych stôp (prednáška, Sokol, PF UPJŠ)
   18:30-19:00 večera
   po 19:00voľný program
  • Utorok

   7:45-8:30raňajky
   8:30-10:15 Sieťová forenzná analýza (workshop – Mgr. Tomáš Bajtoš, PF UPJŠ)
   10:15-10:30 prestávka
   10:30-12:30 Formy počítačovej kriminality (workshop, JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., JUDr. Veronika Tóthová, PhD., PrF UPJŠ)
   12:30-13:00 obed
   13:00-18:00 Simulovaný súdny proces - zdieľanie obsahu P2P sieťami (workshop, JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., JUDr. Veronika Tóthová, PhD., PrF UPJŠ)
   po 18:30 grilovačka, ohník, voľný program
  • Streda

   7:45-8:30 raňajky
   8:30-9:10 Spravodajská ochrana podnikov v informačnom prostredí (prednáška, Pavol Draxler, Binary confidence)
   9:10-10:10 SOC training (workshop, Pavol Draxler, Binary confidence)
   10:10-10:30 prestávka
   10:30-12:30 Analýza modelových útokov + Capture the flag (workshop, Viktor Šperka, Binary confidence)
   12:30-13:00 obed
   13:30-14:30 Risk scénare a Threath modeling (workshop, Ján Andraško, Binary confidence)
   14:30-15:00 prestávka
   15:00-16:00 Očakávania klienta v bezpečnosti (prednáška + diskusia, Pavol Draxler + Alexandra Húsková, Binary confidence)
   16:00-16:30 prestávka
   16:30-18:00 Etické aspekty incident handlingu a forenznej analýzy (prednáška + diskusia, JUDr. Peter Čuroš, PhD.)
   18:30-19:00 večera
  • Štvrtok

   7:45-8:30 raňajky
   8:30-10:30 Analýza malvéru (workshop, Mgr. Ladislav Bačo)
   10:30-10:45 prestávka
   10:45-13:00 Cyber cvičenie I. – koordinovaný útok na nemocnice v SR (workshop)
   13:00-13:30 obed
   po 14:00 výlet – Spišský hrad
   19:00 večera
  • Piatok

   7:45-8:30raňajky
   8:30-12:30 Cyber cvičenie II. – koordinovaný útok na nemocnice v SR (workshop)
   12:30-13:00 obed
   13:00-14:30 Vyhodnotenie cvičenia a letnej školy
   po 15:00 odchod domov
 • Ďakujeme
  všetkým
  sponzorom
  LŠK 2018

  Nadácia Tatrabanky APVV
 • Registrácia

  • zaslanie motivačného listu na adresu pavol.sokol@upjs.sk, v ktorom študent uvedie, prečo by sa práve on mal zúčastniť letnej školy
  • termín: 15.6.2018
  • výber bude prebiehať na základe motivačného listu
  • výhodou je absolvanie predmetov: Úvod do informačnej bezpečnosti, Počítačová sieť Internet, Právne aspekty informatiky
  • zaslanie motivačného listu na adresu regina.huckova@upjs.sk, v ktorom študent uvedie, prečo by sa práve on mal zúčastniť letnej školy
  • termín: 15.6.2018
  • výber bude prebiehať na základe motivačného listu
  • výhodou je absolvanie predmetov: Trestné právo hmotné I, Trestné právo hmotné II